Frenz Of BRO LAY LOW

Selamat datang Ke Blog Bro Lay Low. Tulisan dan artikel yang dipaparkan adalah untuk bacaan dan ianya berdasarkan pertimbangan Penulis. #Berjuang

Wednesday, 7 June 2017

Tafsiran berbeza kerana kita tidak melihat Asbābun Nuzūl - TPM @Zahid_Hamidi


Di akhir zaman, kita memberi tafsiran berbeza terhadap ayat-ayat Quran. Kita tidak melihat Asbābun Nuzūl (sebab-sebab) ayat Quran itu diturunkan. Kita tidak tahu bahawa tafsir itu berdasarkan keindahan Quran. Kita lihat apa yang ada dalam Quran, tidak lihat sama ada ayat itu adalah hukum qat'i dan ayat mansukh.

No comments:

Post a Comment